Wat levert het op?

De twee pijlers van PI-farma zijn bijdragen aan het leveren van proactieve zorg en verhoging van de efficiency in een apotheek en bij samenwerkende apotheken.

Met PI-farma zijn grote besparingen mogelijk. Berekeningen duiden op een aanzienlijke tijdsbesparing voor apothekers en assistenten. PI-farma draagt bij aan proactieve zorg. Er ontstaat tijd en ruimte voor apothekers en assistenten. Tijd die ingezet kan worden voor het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening.

Door koppelingen met applicaties zoals Loxis track and trace, patiëntcommunicatie apps en implementatie van Lean/Flow zijn nog veel meer besparingen mogelijk.

Geen vragen voor de apotheker

PI-farma zorgt voor een verhoging van de efficiency. De verwerking van recepten vindt in de groene groep (70 % van alle receptuur) onbelemmerd plaats. Recepten kunnen niet kwijt raken. Zoeken, inzien of printen is in PI-farma altijd mogelijk. Apothekers en assistenten hebben inzicht in het gehele proces.