Digitaliseren en prioriteren

Het digitaliseren en prioriteren van recepten heeft een groot aantal voordelen. Het draagt bij aan een verdere optimalisatie van zorginhoudelijke processen in de apotheek. Grip op de volledige afhandeling van recepten.


Lees meer...

Digitaliseren

PI-Farma slaat alle relevante informatie van een recept op en presenteert dit vervolgens op vriendelijke wijze aan de gebruiker. Daarnaast zetten medewerkers in de apotheek digitaal hun paraaf in PI-Farma. De papierloze apotheek realiseert u met PI-Farma.

  • Parafen
  • Receptinformatie
  • Historie
  • Etiket
  • Medische signaleringen

Prioriteren

Op basis van eigen voorkeuren en werkprocessen stelt een apotheker prioritering vast voor zijn eigen apotheek. De ingestelde prioriteit bepaald de volgorde van het aanschrijven klaarmaken. Handmatige prioritering (bijvoorbeeld spoedmedicatie) blijft mogelijk.

Per werkplek kan een andere prioritering ingesteld worden. Het aanschrijven van kleine recepten kan bijvoorbeeld gescheiden worden van het aanschrijven van grote recepten. Efficiency van de bezorging kan verder geoptimaliseerd worden. Prioriteren kan papierloos of het printen van een recept.

Lees meer

Papierloze apotheek

Voor een papierloze apotheek is het noodzakelijk dat PI-Farma in combinatie met een AIS de aanschrijving, het uitvullen en de barcode eindcontrole ondersteunt. Daarnaast geeft PI-Farma diverse notificaties.

Aanschrijven: PI-Farma ondersteunt het proces van voor- en aanschrijven. Dit wordt automatisch gecategoriseerd. Groen is 100% match tussen voor- en aanschrijven, geel is afwijking in medicatieprijs en rood grote afwijking in sterkte en/of hoeveelheid.