Digitaliseren en prioriteren

Het digitaliseren en prioriteren van recepten heeft een groot aantal voordelen. Het draagt bij aan een verdere optimalisatie van zorginhoudelijke processen in uw apotheek. Grip op de volledige afhandeling van recepten.


Lees meer...

Digitaliseren

PI-Farma slaat alle relevante informatie van een recept op en presenteert dit vervolgens op vriendelijke wijze aan de gebruiker. Daarnaast zetten medewerkers in uw apotheek digitaal hun paraaf in PI-Farma. De papierloze apotheek realiseert u met PI-Farma.

  • Parafen
  • Receptinformatie
  • Historie
  • Etiket
  • Medische signaleringen

Prioriteren

Op basis van eigen voorkeuren en werkprocessen stelt u prioritering vast voor uw eigen apotheek. De ingestelde prioriteit bepaalt de volgorde van het aanschrijven klaarmaken. Handmatige prioritering (bijvoorbeeld spoedmedicatie) blijft mogelijk.

Per werkplek kan een andere prioritering ingesteld worden. Het aanschrijven van kleine recepten kan bijvoorbeeld gescheiden worden van het aanschrijven van grote recepten. Efficiency van de bezorging kan verder geoptimaliseerd worden. Prioriteren kan zowel papierloos als ook bij het printen van een recept.

Lees meer