Integraties

PI-Farma slaat recepten op in een centrale database. Lokaal wordt een back-up opgeslagen. Deze informatie is zeer bruikbaar voor andere toepassingen. Hiermee werkt een apotheker nog integraler en zijn hoge besparingen mogelijk.

Een goed voorbeeld zijn patiëntcommunicatie apps. Door deze te integreren met PI-Farma is het mogelijk om vroegtijdig de interactie te zoeken met een cliënt. Denk hierbij aan informatie over medicatiegebruik, plannen van eerste uitgifte afspraak of het moment van ophalen of bezorging. De keuzevrijheid voor de cliënt neem toe en in de logistieke planning wordt hier rekening mee gehouden.

Loxis

Track and trace oplossing Loxis staat nog meer in haar kracht in combinatie met PI-Farma. Loxis maakt de voorschrijfbuffer inzichtelijk. Zo is te zien hoeveel recepten er verwacht worden. Informatie wordt centraal weergegeven. Hierdoor ontstaat een integrale werkwijze.

De digitale recepten worden vanuit Loxis voorzien van een afleverparaaf.