PI-Farma Plus: automatische controle

Extra toe te voegen module. Voldoende aandacht voor recepten met een risico. Veel minder aandacht voor recepten zonder risico. Meer tijd voor zorginhoudelijke taken.


Lees meer
medicijnen

“Slim verdelen betekent simpelweg een enorme tijdswinst! – Jouke de Jong (apotheker)”

Triage

Verdeling naar twee groepen

 

Een huisarts verstuurt een recept naar de apotheek. PI-Farma interpreteert het recept, controleert op afgifte medicatiehistorie en slaat het op in een database. Hierna vindt er triage plaats naar twee groepen.

De eerste groep (60-70%) zijn recepten waar geen bijzonderheden gevonden zijn. Deze worden niet gecontroleerd. Alle overige recepten (de resterende 40-30%) worden achteraf gecontroleerd door de apotheker.

PI-Farma is dynamisch. Aanpassingen in het proces leiden indien nodig tot een andere groepstoekenning.

De verdeling sluit aan bij de praktijk. Veel ziekenhuizen en apotheken hanteren deze werkwijze. Van handmatige naar automatische sortering. De IGZ is bekend met onze werkwijze.

Lees meer

Functionaliteiten van PI-Farma Plus

 

  • Gericht op vermindering van de receptcontrole, meer gerichte receptcontrole
  • Splitst de recepten in twee groepen:
    • Recepten waar niets mee is -> verwerking door assistentes, geen controle (60-70%)
    • Alle overige recepten -> controle achteraf (40-30%)
  • Controleert bij de barcode eindcontrole of het recept hetzelfde is als aan het begin
  • Controleert of het een chronisch recept betreft (historie)