COVID-19: De meerwaarde van Loxis en PI-Farma

In de afgelopen periode hebben wij veel gesproken met onze klanten over hoe PI-Farma en Loxis ingezet kunnen worden om goed om te gaan met de Corona maatregelen. In veel gevallen hebben Loxis en PI-Farma apothekers op succesvolle wijze ondersteund.

Loxis

Berichtgeving – De berichtenmodule van Loxis stelt apothekers in staat om direct te communiceren met cliënten. Dit betekent dat de regie in handen blijft van de apotheek. Berichten aanmaken en aanpassen is flexibel en snel. Dit is in Corona tijd direct ingezet om cliënten te informeren dat zij medicatie niet op hoeven te halen in de apotheek. In plaats daarvan wordt het bezorgd of kan de cliënt het uit een kluis halen.

Bezorging – De bezorgmodule zorgt ervoor dat de bezorging optimaal georganiseerd wordt. Het inzetten van bezorging en kluisjes voorkomt een bezoek aan de apotheek. Onze bezorgmodule berekent de optimale route, is zeer gebruiksvriendelijk, registreert de status in de app en geeft real time inzicht in de voortgang van bezorging. Omdat de module zelf de beste route berekent, is bezorgervaring niet belangrijk en opschalen dus eenvoudig. Dit is slechts een greep uit de functionaliteiten. Lees meer over de bezorgmodule.

Koppeling met kluisjes – Loxis koppelt met de meest gebruikte kluisjessystemen, zoals Pharmaself 24, Servilocker en De Buren. De koppeling laat de receptstatus zien en zorgt voor de communicatie naar de cliënt. Via de herhaalberichten module in Loxis bepalen apothekers zelf wanneer ze een herinnering sturen om de doorloopsnelheid van de kluis te verhogen.

‘Drive through’ ondersteuning – In samenwerking met Apotheek de Wiken in Drachten hebben wij een systematiek ontwikkeld om zonder fysiek contact medicatie af te halen. In de berichtgeving wordt een QR code meegegeven, bij de apotheek wordt de scanner tegen het raam gehouden en scant een cliënt de QR code. Op het scherm van de assistent staat waar het pakje ligt. Het pakje gaat via een sluis naar buiten, zodat de cliënt het mee kan nemen. Volledig contactloos. Lees er hier meer over.

PI-Farma en Loxis

PI-Farma

Zonder PI-Farma had ik mijn apotheek kunnen sluiten’
Yu-Ming Meijer (Apotheek de Maten, Apeldoorn)

Een aantal assistentes van Apotheek de Maten waren licht verkouden ten tijde van de crisis. Volgens de richtlijnen moesten zij thuisblijven, terwijl zij in een normale situatie zich hiervoor niet ziek zouden melden.

Doordat Apotheek de Maten al langere tijd papierloos werkt met PI-Farma, konden de assistentes in de thuissituatie ingezet worden om aan te schrijven. De apotheek bleef hierdoor voldoende medicaties verwerken.

Met PI-Farma schrijf je aan zonder te printen. Alle recepten zijn beschikbaar in de cloud. Hierdoor kun je tijd- en plaats onafhankelijk werken. Thuis werken in Coronatijd is dus ook mogelijk voor apotheken.